Regulamin


1. Twórcą serwisu jest Robert Piotr Młynarczyk. Mój kontaktowy e-mail to: lucyfer.vs.gabriel {mał-pa} mag.wf , profil na FB: https://www.facebook.com/robert.piotr.mlynarczyk


2. Użytkownikiem serwisu niezwyczajni.eu jest każdy, kto korzysta z zasobów informatycznych i treści tam dostępnych.


3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.


4. Każdy użytkownik serwisu zobowiązuje się do jego normalnego użytkowania. Przez "normalne używanie serwisu" rozumie się takie działanie, które nie ma na celu nadmiernego obciążenia serwisu lub działania na jego szkodę poprzez ataki hackerskie lub inne wpływające na stabilność i bezpieczeństwo systemu informatycznego.


5. Podstawową funkcją serwisu jest prezentowanie w nim treści (wpisów) użytkowników, którzy dokonują ich w sposób świadomy i dobrowolny oraz odpowiadają za nie pod względem prawnym.


6. Niedozwolone jest umieszczanie w serwisie treści wulgarnych, obraźliwych, ksenofobicznych i innych niezgodnych z prawem i dobrym obyczajem. O tym, czy coś jest zgodnie z dobrym obyczajem będzie decydował twórca serwisu.


7. Niedozwolone jest umieszczanie w serwisie treści politycznych i erotycznych pod każdą postacią - wpisów czy grafik lub zdjęć. Wpisy obarczona taką "wadą" będę usuwane.


8. Niedozwolone jest umieszczanie w serwisie materiałów, na przykład zdjęć, co do których użytkownik nie posiada praw autorskich.


9. Autor serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w serwisie. Zobowiązuje się jedynie, że jeśli nie spełniają one Regulaminu serwisu lub są sprzeczne z obowiązującym prawem (Polskim i Unii Europejskiej), zostaną usunięte tak szybko, jak to będzie możliwe.


10. Wyłącza się odpowiedzialności twórcy serwisu za skutki korzystania z serwisu w przypadku poniesienia przez jego użytkowników jakichkolwiek strat czy braku osiągnięcia zamierzonych celów lub zysków.