BazaRzeczyZnalezionych - wybierz, co chcesz zrobić: przeszukać bazę czy dodać wpis